Політика конфіденційності

Справжня Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку сайт Avto v Germanii , розташований на доменному імені www.avto-v-germanii (надалі – сайт), може отримати про Користувача під час використання сайту.

1. Визначення термінів

1.1. У цій Політиці використовуються такі терміни:

1.1.1.адміністрація сайту (надалі – адміністрація) – уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені сайту, які організують та (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними;

1.1.2. персональні дані — будь-яка інформація, що відноситься до прямо чи опосередковано визначеної чи визначеної фізичної особи (суб’єкта персональних даних);

1.1.3. обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;

1.1.4. конфіденційність персональних даних – обов’язкова для дотримання адміністрацією або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави;

1.1.5. користувач сайту (надалі – користувач) – особа, яка має доступ до сайту, за допомогою мережі Інтернет та використовує сайт;

1.1.6. cookies — невеликий фрагмент даних, надісланий веб-сервером, що зберігається на комп’ютері користувача, і який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті під час спроби відкрити сторінку відповідного сайту;

1.1.7. IP-адреса – унікальна мережна адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудована за протоколом IP.

2. Загальні положення

2.1. Використання сайту користувачем означає згоду користувача з цією Політикою та умовами обробки персональних даних користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики користувач повинен припинити використання сайту.

2.3. Ця Політика застосовується лише до сайту. Сайт не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті.

2.4. Адміністрація не перевіряє достовірність персональних даних, які надаються користувачем.

3. Предмет Політики

3.1. Ця Політика встановлює зобов’язання адміністрації щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які користувач надає на запит адміністрації при реєстрації на сайті або при оформленні замовлення на придбання послуг (надалі – замовлення).

3.2. Персональні дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики, надаються користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на сайті:

3.2.1. прізвище та ім’я користувача;

3.2.2. адресу електронної пошти (e-mail);

3.2.3. номер мобільного телефону;

3.2.4. іншу інформацію, що використовується безпосередньо для надання послуг.

3.3 Сайт здійснює збір даних з метою статистики, зокрема застосування сервісу Google Analytics.

3.4. Сайт отримує дані, що автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків та при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт:

  • IP-адреса;
  • інформація з cookies;
  • інформація про браузер (або іншу програму, яка здійснює доступ до показу реклами);
  • час доступу;
  • адресу сторінки, де розташований рекламний блок;
  • реферер (адреса попередньої сторінки);
  • інша статистична інформація.

3.4.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту, які потребують авторизації.

3.4.2. Сайт здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів, з якого пристрою здійснено доступ (смартфон, персональний комп’ютер), регіональні дані, час доступу та інші статистичні дані. Ця інформація використовується з метою визначення якості сайту, виявлення та вирішення технічних проблем, таких як неправильне відображення елементів сайту, технічні помилки при доступі, розподіл навантаження на сайт, визначення затримок тощо.

3.5. Будь-яка інша персональна інформація, необумовлена ​​вище, підлягає нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених у п.п. 5.2. та 5.3. цієї Політики.

4. Цілі збору персональної інформації користувача

4.1. Персональні дані користувача адміністрація може використовувати з метою:

4.1.1. ідентифікацію користувача, зареєстрованого на сайті;

4.1.2. надання користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів сайту;

4.1.3. встановлення з користувачем зворотного зв’язку, включаючи направлення повідомлень, запитів щодо використання сайту, надання послуг, обробка запитів та заявок від користувача;

4.1.4. визначення місця знаходження користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству;

4.1.5. підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих користувачем;

4.1.6. створення облікового запису користувача для зберігання інформації користувача з метою надання послуг та зручності використання сайту, якщо користувач прийняв рішення про створення облікового запису;

4.1.7. повідомлення користувача про стан замовлення;

4.1.8. обробка та отримання платежів, якщо це передбачено сайтом;

4.1.9. надання користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки у разі виникнення проблем пов’язаних з використанням сайту;

4.1.10. надання користувачеві з його згоди, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені адміністрації або від імені партнерів сайту.

4.1.11. здійснення рекламної діяльності за згодою користувача;

4.1.12. надання доступу користувачеві на сайти або послуги партнерів сайту з метою отримання послуг.

5. Способи та терміни обробки персональної інформації

5.1. Обробка персональних даних користувача здійснюється без обмеження строку будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що адміністрація має право передавати персональні дані третім особам виключно для виконання замовлення користувача.

5.3. Персональні дані користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України лише на підставах та в порядку, встановлених законодавством України.

5.4. У разі втрати або розголошення персональних даних адміністрація інформує користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.5. Адміністрація вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.6. Адміністрація спільно з користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збитків чи інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних користувача.

6. Зобов’язання сторін

6.1. Користувач зобов’язаний:

6.1.1. надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування сайтом;

6.1.2. оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни даної інформації.

6.2. Адміністрація зобов’язана:

6.2.1. використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики;

6.2.2. забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього дозволу користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування чи розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних користувача, за винятком п.п. 5.2. та 5.3. цієї Політики;

6.2.3. вживати запобіжних заходів для захисту конфіденційності персональних даних користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті;

6.2.4. здійснити блокування персональних даних, що належать до відповідного користувача, з моменту звернення або запиту користувача або його законного представника або уповноваженого органу захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. Відповідальність сторін

7.1. Адміністрація , яка не виконала своїх зобов’язань, несе відповідальність за збитки, зазнані користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. та 7.2. цієї Політики.

7.2. У разі втрати або розголошення конфіденційної інформації адміністрація не несе відповідальності, якщо дана конфіденційна інформація:

7.2.1. стала громадським надбанням до її втрати чи розголошення;

7.2.2. була отримана від третьої сторони до її отримання адміністрацією від користувача;

7.2.3. була розголошена за згодою користувача;

7.2.4. була розголошено з інших причин, передбачених законодавством України.

8. Вирішення спорів

8.1. До звернення до суду з позовом щодо спорів, що виникають із відносин між користувачем та адміністрацією, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору – надалі претензія).

8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. За недосягнення згоди, суперечка буде передана на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

8.4. До цієї Політики та відносинам між користувачем та адміністрацією застосовується чинне законодавство України.

9. Загальні положення

9.1. Адміністрація має право вносити зміни до цієї Політики без згоди користувача.

9.2. Нова Політика набирає чинності з її розміщення на сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.

9.3. Усі пропозиції або питання щодо цієї Політики слід повідомляти за допомогою зворотного зв’язку, вказаного на сайті.

9.4. Чинна Політика розміщена на сторінці “Політика конфіденційності” на сайті.